کلاس زیست شناسی

علمی-درسی

تغییرات کتاب های درسی زیست شناسی متوسطه

تغييرات كتاب هاي زيست شناسي

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۹ نوشته شده توسط Administrator سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۴:۵۴

تغييرات انجام شده در كتاب هاي زيست شناسي
(چاپ سال 1389 نسبت به چاپ سال 1388)

 

كتاب هاي علوم زيستي و بهداشت ، زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1) و زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2) در سال تحصيلي 1389 تغييرات جزئي دارند .

 

كتاب علوم زيستي و بهداشت

 

سال1388

سال1389

تغييرات

شماره صفحه

34

34

حذف كلمه‌ي آميلوپلاست از خط سوم

41

41

حذف شكل 4-5

46

45

حذف پاراگراف دوم از مبحث گياهخواري

87

86

تغيير كلمه‌ي زمين به باغچه در فعاليت

90

89

تغيير عنوان «تراكم جمعيت آدمي» به «تراكم جمعيت جهان»

90

89

تغيير عنوان «بحران‌هاي ناشي از افزايش جمعيت آدمي» به «بحران‌هاي ناشي از افزايش جمعيت»

89

88

تغيير «تعداد افراد جمعيت آدمي» به «تعداد جمعيت جهاني» در فعاليت

91-88

90-87

تغيير كلمه‌ي آدمي به انسان در مبحث جمعيت

100-99

-

حذف موارد استفاده از ويروس‌ها و سرماخوردگي

-

103-99

افزودن مبحث ايدز به كتاب (قبلاً به صورت ضميمه بود).

106

-

حذف مطالب، شكل و فعاليت اين صفحه

108و107

-

حذف شماره‌ي 5، 6 – الف، 7 و 10 از پرسش و تحقيق

 

كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

 

سال1388

سال1389

تغييرات

شماره صفحه  

6

6

در ستون چپ: انتقال تعريف مولكول سير شده به پايين همان ستون

48 و49

48 و49

تغييرات اين صفحه‌ها درپايين جدول آورده شده است.

50

50

- حذف «3- مغز ساقه» از ابتداي پاراگراف چهارم ستون راست و اضافه شدن جمله‌ي «بافت‌هاي زمينه‌اي در ساقه دردو بخش پوست و مغز ديده مي‌شوند» به شروع پاراگراف.

- حذف عدد 3 از ابتداي مطلب بافت‌هاي هادي

- در ستون چپ، عنوان آوند چوبي: اولين جمله اصلاح شود به: آوندهاي چوبي در بافت هادي چوبي ، هدايت آب و... برعهده دارد.

51

51

از خط ششم عبارت فصل اول حذف شده است.

55

55

در ستون راست: اصلاح توضيح جانوران علفخوار به: گاو، گوسفند...، گوريل و بعضي از جانوران آبزي گياهخوار هستند.

59

59

در ستون راست: حذف جمله‌ي «در شكل‌گيري حركات دودي و موضعي، هر دو نوع ماهيچه‌ي طولي و حلقوي نقش دارند.

76

76

در شكل 2-6: تعداد قلب‌هاي لوله‌اي كرم خاكي پنج عدد است.

82

82

در فعاليت 3-6: شماره‌ي 4: عدد 45 به 35 تبديل شده است.

87

87

در ستون راست: حذف جمله‌ي «گرانولوسيت‌ها، مونوسيت‌ها ... در مغز استخوان ساخته مي‌شوند» .

88

88

در ستون راست: مطلب ايمني و آلرژي حذف شده است.

111

111

در ستون راست، زير عنوان: بعضي از جانوران بدون پا حركت مي‌كنند، به انتهاي خط سوم اين جمله اضافه شده است: «تارهاي سطح بدن كرم خاكي به اين حركت كمك مي‌كنند.»

121

121

در ستون راست: از جمله‌ي «ورزش باعث مي‌شود تا بدن ما از مزيت‌هاي زير برخوردار شود تا پايان مطلب (تا بيش‌تر بدانيد) حذف شده است.

 

تغييرات مربوط به صفحه هاي 47 تا 51 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (1)

 

براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.

 

براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.

 

براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.

 

براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.

 

براي ديدن تصوير بزرگتر بر روي آن کليک کنيد.

 

كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)

 

1388

1389

تغييرات

شماره صفحه  

36

36

- انتقال جمله «نيكوتين سريعاً...» به پاراگراف اول بعد از جمله اول

- حذف جمله «عملكرد نيكوتين ... استيل كولين است.» در چاپ 89

36

36

- حذف «ساير» از عنوان «اثرات نيكوتين»

- حذف «افراد سيگاري... دريا مي‌كنند.» (جمله اول)

- حذف «اين مواد... مي‌رسند.» (جمله سوم)

37

37

حذف عنوان و مطالب «عملكرد برخي از مواد مخدر» و «توقف درد»

43

43

خط ششم: فضاي اين نرم شامه و عنكبوتيه ← فضاي بين سخت شامه و نرم شامه

72

71

«خفاش‌ها... ماهيچه‌هايي دارند كه با انقباض آن‌ها حساسيت...» با انقباض آن‌ها اضافه شده است.

74

73

بيش‌تر بدانيد چرا خفاش‌ها با شنيدن صداي بلند كر نمي‌شوند؟ اضافه شده است ( در صفحه ي آخرموجود است).

85

84

در شكل 6-4 سرخرگ و سياهرگ در پايين شكل جا به جا شده است.

119

118

در پاراگراف اول از «چگونه از يك سلول...» تا پايان پاراگراف حذف شده است.

122

120

«تغيير در ساختار كروموزوم‌ها»: حذف و به جاي آن عنوان «تغيير در كروموزوم‌ها» آمده است. همچنين در سه خط اول صفحه 122 كلمه‌ي ژن حذف شده است.

148-146

 

-

مطالب مربوط به چرخه‌هاي زندگي و انواع آن‌ها حذف شده است.

149

146

شماره‌هاي 3و4 ازخودآزمايي 2-7 حذف شده است.

183

180

سيستيك فايبروزير از جدول 2-8 حذف شده است.

189

186

جدول خلاصه‌ي رده‌بندي گياهان اضافه شده است (در صفحه ي آخر موجود است).

207

204

حذف «بندها»

209

206

حذف پاراگراف دوم

 

كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)

 

1388

1389

تغييرات

شماره صفحه  

226

223

در مبحث مربوط به كشت بافت از جمله‌ي دوم حذف و به جاي آن آمده است: پايه و اساس كشت بافت قرار دادن يك قطعه از بافت گياهي روي يك محيط كشت سترون (استريل) است. توده‌ي سلول‌هاي نيافته پس از رشد و تمايز سرانجام به گياهاني تبديل مي‌شوند كه از نظر ژنتيكي هم از گياه مادر هستند.

227

224

حذف جمله‌ي اول از مطلب مربوط به مهندسي ژنتيك

257

254

حذف فقط زير عنوان‌هاي سونوگرافي (مطلب حذف نشده است).

 

توضيح:

در مطالب مربوط به هورمون‌هاي گياهي از صفحه 229 تا 233 اين تغييرات انجام شده است:

·                       مطلب مربوط به آزمايش‌هاي داروين در عنوان «هورمون‌ها الگوي...» ادغام شده است.

·                       حذف عنوان «اكسين چگونه عمل مي‌كند» و افزودن عنوان «محرك‌هاي رشد»

·                       انتقال جمله "در كشاورزي... تحريك مي‌كند" از صفحه 233 به انتهاي مطلب مربوط به اكسين در صفحه 230

·                       انتقال مطالب مربوط به ژيبرلين‌ها و سيتوكينين‌ها به بعد از مطالب مربوط به اكسين

·                       حذف عنوان «كاربرد هورمون‌ها...» و ادغام مطالب آن در توضيح مربوط به هر هورمون

·                       حذف عنوان «بازدارنده‌هاي رشد چگونه عمل مي‌كنند»

·                       افزودن عنوان «بازدارنده‌هاي رشد» در اين عنوان هورمون‌هاي اتيلن و آبسيزيك اسيد معرفي شده‌اند.

بيش‌تر بدانيد (صفحه 73 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2)

چرا خفاش‌ها با شنيدن صداهاي بلند كر نمي‌شوند؟

امواج فراصوتي كه خفاش‌ها براي پژواك‌سازي به كار مي‌برند، شدت بالايي دارند. پيش از آن كه ماهيچه‌هاي حنجره‌ي خفاش براي توليد اين صداها منقبض شوند. ماهيچه‌هاي مخصوص در گوش مباني منقبض مي‌شوند و استخوان‌هاي كوچك گوش مياني را از هم جدا مي‌كنند. به اين ترتيب خفاش براي لحظه‌اي دچار كري موقت مي‌شود. پس از ايجاد صوت اين ماهيچه‌ها استراحت مي‌كنند و شنوايي خفاش دوباره برقرار مي‌شود تا پژواك حاصل از اشياي پيرامون را بشنود.

 

;

جدول مربوط به صفحه 186 كتاب زيست‌شناسي و آزمايشگاه (2)

جدول 1-9- خلاصه‌اي از رده‌بندي گياهان

 

رده‌بندي

مثال

گياهان

بدون آوند

خزه‌ها (دانه ندارند)

خزه

آونددار

بدون دانه

سرخس‌ها

سرخس

 

دانه‌دار

بازدانگان

مخروط‌داران

سرو، كاج

 

 

نهان‌دانگان

تك‌لپه‌اي‌ها

گندم، ذرت

 

 

 

دولپه‌اي‌ها

لوبيا، گل سرخ

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:29  توسط لیلا محمودزاده (دبیر زیست شناسی)  |